Alguien, el 6º pasajero. Parodia de la pel·lícula Alien, el 8º pasajero molt poc fidel al guió original però amb una semblança més o menys peculiar. Dividit en quatre parts, Alguien1, Alguien2, Alguien3 i Alguien4

La invasión. Una història simple sense complicacions ni embolics. Pitja aquí

Solamente una vez... y nada más. Història de la vida real del grup musical Los Calaveras, dels anys 80, parodiat amb una historieta. Els fets son mig veritat mig ficticis, però els personatges son reals. El document està dividit en dues parts, Solamente 1 i Solamente 2

Mad Martinez, el capuza de la carretera. Parodia de la pel·lícula Mad Max al més estil Salva Renau. Dividit tambè en parts, Mad 1, Mad 2 i Mad 3